Ακυρώνουν πρόστιμα και επιπλέον φόρους οι 3 στους 10 φορολογουμένους που κάνουν προσφυγές

Author

Categories

Share

Βρίσκουν το δίκιο τους οι τρεις στους τέσσερις φορολογούμενους που προσφεύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), αμφισβητώντας τις αποφάσεις επιβολής φόρων και προστίμων της φορολογικής διοίκησης, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ το πρώτο τετράμηνο του έτους.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ η ΔΕΔ αφού εξέτασε τις υποθέσεις προσφυγών φορολογουμένων ακύρωσε πρόστιμα, προσαυξήσεις και έξτρα φόρους που είχε επιβάλλει ο φοροελεγκτικός μηχανισμός για φορολογικές παραβάσεις.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το πρώτο τετράμηνο του έτους παραπέμφθηκαν στη ΔΕΔ 3.553 υποθέσεις προσφυγών φορολογουμένων και εκδικάστηκαν 2.325 προσφυγές φορολογουμένων.

Συγκεκριμένα από τις υποθέσεις αυτές, η ΔΕΔ έκρινε ότι στις 703 περιπτώσεις, ποσοστό 30,24%, οι φορολογούμενοι είχαν δίκιο είτε μερικώς είτε συνολικά. Αντίθετα, οι 1.557 προσφυγές απορρίφθηκαν, οι 14 τέθηκαν στο αρχείο λόγω παραίτησης των προσφυγόντων και οι 51 απορρίφθηκαν σιωπηρώς, επειδή εξέπνευσε το περιθώριο των 120 ημερών για την εξέταση των προσφυγών.

Οι περισσότεροι από τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που είδαν τις υποθέσεις τους να απορρίπτονται από την ΔΕΔ προσέφυγαν και στα διοικητικά δικαστήρια. Σημειώνεται ότι πριν οι φορολογικές υποθέσεις φθάσουν στα δικαστήρια είναι υποχρεωτικό να «περάσουν» πρώτα από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Ειδικότερα 1.373 φορολογούμενοι αποφάσισαν να προσφύγουν στα δικαστήρια προκειμένου να διεκδικήσουν το δίκιο τους.

Συνολικά, από το 2013, που ξεκίνησε να λειτουργεί η ΔΕΔ, έχουν υποβληθεί 84.889 ενδικοφανείς προσφυγές, από τις οποίες εκδικάστηκαν οι 80.217 υποθέσεις. Σε 19.310 υποθέσεις η ΔΕΔ διαπίστωσε λάθη στις αποφάσεις του φοροελεγκτικού μηχανισμού και δικαίωσε τους φορολογούμενους.

Αποκλειστική προθεσμία 120 ημερών

Όπως προβλέπει το νομοθετικό καθεστώς η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια φορολογική αρχή. Αν δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί σχετικά ο υπόχρεος ή δεν επιδοθεί η απόφαση, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε φορολογούμενος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται σε βάρος του από τη Φορολογική Αρχή, οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας.

Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Σημειώνεται ότι για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δεν απαιτείται παράβολο.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2023 η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Η υποχρέωση υποβολής αποκλειστικά, μέσω διαδικτύου, της ενδικοφανούς προσφυγής δεν ισχύει για τους φορολογούμενους κατοίκους εξωτερικού, στους οποίους παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα χειρόγραφης υποβολής. Σε περίπτωση που υφίσταται αποδεδειγμένη αδυναμία ψηφιακής υποβολής, είναι δυνατή η χειρόγραφη υποβολή στην αρμόδια φορολογική αρχή.

Η ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να αναφέρει:

  • τα ακριβή στοιχεία του υπόχρεου,
  • την προσβαλλόμενη πράξη,
  • τους λόγους, τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του,
  • τη διεύθυνση στην οποία θα πραγματοποιούνται οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων, των πράξεων και των λοιπών εγγράφων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα εν γένει στοιχεία επικοινωνίας του υπόχρεου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πηγή: newsit.gr

Author

Share