Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Μνημόνιο Συνεργασίας με ΣΕΠΕ – Εξωστρέφεια και καινοτομία οι στόχοι

Author

Categories

Share

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας – ΣΕΠΕ με στόχο την ενθάρρυνση και την αύξηση της εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας οι δύο οργανισμοί διερευνούν την από κοινού προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, την αξιοποίηση τεχνογνωσίας αιχμής, την ενίσχυση των συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ των Πανεπιστημιακών, Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και φορέων του κλάδου με το επιχειρείν σε συνάρτηση με τα χρηματοδοτικά εργαλεία της HDB.

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Πεδία συνεργασίας

Τα βασικά πεδία της συνεργασίας HDB-ΣΕΠΕ επικεντρώνονται στους ακόλουθους τομείς:

* Διερεύνηση συμπράξεων μεταξύ των δύο οργανισμών στο πλαίσιο στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και του βαθμού εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και αμοιβαία συμμετοχή σε δράσεις mentoring και networking.

Αναλυτικότερα:

* Θα δοθεί έμφαση στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων επιτάχυνσης συνεργασιών ελληνικών εταιρειών για τη δημιουργία διεθνών ανταγωνιστικών σχημάτων σε συμμόρφωση με το ισχύον δίκαιο του ανταγωνισμού.

* Θα δοθεί πρόσβαση σε ψηφιακές πλατφόρμες δικτύωσης με διεθνή οικοσυστήματα στα μέλη του ΣΕΠΕ, με πρωταρχικό στόχο την εξωστρέφεια, την άντληση επενδυτικών κεφαλαίων και την αναζήτηση εμπορικών εταίρων.

* Θα μελετηθούν και θα αναπτυχθούν περαιτέρω κριτήρια εκτίμησης για τη διαμόρφωση αυτοματοποιημένων μεθόδων ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης επιχειρησιακών πλάνων, όπως και ελέγχου εφαρμογής υβριδικών χρηματοδοτικών εργαλείων που συνδυάζουν δάνεια, εγγυήσεις, συγχρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις και κεφαλαιακές συμμετοχές.

* Θα εξεταστεί η συνεργασία μεταξύ ΣΕΠΕ και HDB με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων της αγοράς.

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Τα οφέλη της συνεργασίας

Ο αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB, Παντελής Τζωρτζάκης, δήλωσε ότι: “Στρατηγική προτεραιότητα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι να αποτελέσει βασικό πυλώνα διασύνδεσης μεταξύ των ερευνητικών κέντρων, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία στην πραγματική οικονομία».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του ΣΕΠΕ Γιώτα Παπαρίδου είπε ότι: «Σε μία εποχή που η ψηφιακή τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και ανοίγει νέους δρόμους για τη βελτίωση της καθημερινότητας του ανθρώπου αλλά και την ανάπτυξη των οικονομιών, η συνεργασία του ΣΕΠΕ με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB, θέτει στέρεες βάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, και όχι μόνο.

Παράλληλα, ενισχύει τις προσπάθειες του ΣΕΠΕ για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας αιχμής και τη συνεργασία με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εκεί όπου φοιτούν οι επιστήμονες του αύριο, στο χώρο όπου δραστηριοποιούμαστε.

Τα θετικά αποτελέσματα από τη συγκεκριμένη συνεργασία, δεν θα αφορούν μόνο στο χώρο των επιχειρήσεών μας αλλά συνολικά στην ελληνική οικονομία και στη θέση της χώρας μας στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές ψηφιακό περιβάλλον».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πηγή: newsit.gr

Author

Share