Επιτάχυνση των μεγάλων επενδύσεων το “αντίδοτο” στην οικονομική κρίση της πανδημίας

Author

Categories

Share

Η σημασία της Βιομηχανίας. Το παράδειγμα της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει τη «διπλή» πρόκληση της πανδημικής κρίσης και των γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή, η σημασία των μακροπρόθεσμων επενδύσεων για τη χώρα όχι απλώς επανέρχεται στο προσκήνιο, αλλά πλέον καθίσταται ζωτική για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Σήμερα η Ελλάδα αντιμετωπίζει προκλήσεις στην προσέλκυση επενδύσεων και παραμένει σε χαμηλή κατάταξη σε βασικούς δείκτες διεθνούς ανταγωνιστικότητας, παρά τη σημαντική  μεταρρυθμιστική προσπάθεια που υλοποιείται το τελευταίο διάστημα.

Η συγκυρία, ωστόσο, επιβάλλει την επιτάχυνση αυτής της προσπάθειας, καθώς υφίσταται ένας συνδυασμός παραγόντων που συνηγορούν στην ανάληψη άμεσων δράσεων. Εν πρώτοις, η εντεινόμενη ανησυχία για το μέγεθος της ύφεσης και της ανεργίας λόγω κορωνοϊού φέρνει στο προσκήνιο την αναγκαιότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ώστε να μετριαστούν οι οικονομικές επιπτώσεις.

Περαιτέρω, η πρόκληση αξιοποίησης του πακέτου των 33 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε., δημιουργεί την ανάγκη ενός ξεκάθαρου επενδυτικού προσανατολισμού για τη χώρα και επιλογής των επενδύσεων αυτών που θα προσδώσουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την Οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, έχει διατυπωθεί και το αίτημα για ένα νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, ώστε να αμβλυνθεί η «εξάρτηση» της οικονομίας από τον Τουρισμό, μια συζήτηση που είχε ξεκινήσει πριν την εκδήλωση της πανδημικής κρίσης, αλλά πλέον καθίσταται απόλυτα επίκαιρη μετά και τις τεράστιες επιπτώσεις της πανδημίας στον τουριστικό κλάδο. Άλλωστε, το βιομηχανικό “restart” που αποτελεί διακηρυγμένο κυβερνητικό στόχο, θεωρείται αναγκαία και ουσιαστική προϋπόθεση για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος, να εξυπηρετηθεί η οικονομική πολιτική και να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι για επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε θετικό πρόσημο.

Η «Επιτροπή Πισσαρίδη» έχει αναδείξει όλα τα παραπάνω στο σκέλος της προσέλκυσης και ενίσχυσης νέων ιδιωτικών επενδύσεων, ως βασικό μοχλό ανάπτυξης και μεγέθυνσης της οικονομίας. Στην έκθεση τονίζεται ξεκάθαρα πως η συστηματική ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας θα λειτουργήσει ως ασπίδα κατά το δυνατόν για την Ελλάδα σε έντονες κρίσεις, ενώ θα λειτουργήσει ενισχυτικά κατά τις περιόδους ανάπτυξης που ακολουθούν. 

Επιπλέον, η Επιτροπή Πισσαρίδη έχει εντοπίσει ως μια από τις παθογένειες της εγχώριας οικονομίας την εσωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, με τις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών να βρίσκονται μόλις στο μισό από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες με τις οποίες θα πρέπει να συγκρίνεται. Η αύξηση της συμμετοχής διεθνών εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών στο ΑΕΠ αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και με δεδομένο πως η μεταλλευτική δραστηριότητα έχει 100% εξαγωγικό χαρακτήρα, οι προοπτικές που δημιουργούνται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι πραγματικά ανεξάντλητες.

Περαιτέρω, η αύξηση της συνεισφοράς της βιομηχανίας στο εγχώριο ΑΕΠ, πέρα από τα προφανή οφέλη θα προσδώσει σημαντική προστιθέμενη αξία στο «μίγμα» της οικονομίας. Σήμερα η άμεση συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ υπολογίζεται κάτω από το 10%, ωστόσο η επίδραση της μεταποίησης στο ΑΕΠ είναι πολλαπλάσια και φτάνει στα 55 δισ. ευρώ ή, αλλιώς, στο 31% του ΑΕΠ: κάθε 1 ευρώ προστιθέμενης αξίας που παράγεται από τη μεταποίηση προκαλεί τριπλάσια συνολική επίπτωση στην οικονομία.

Οι μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις μπορούν να πρωτοστατήσουν σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι φιλόδοξος, αλλά εφικτός: να αυξηθεί η συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ από 10% σε 15% μέσα σε 10 χρόνια. Αν επιτευχθεί, υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν σταδιακά 550.000 νέες, καλά αμειβόμενες και σταθερές θέσεις εργασίας στη χώρα.

Ο ορυκτός πλούτος

Η  αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας και η μεταλλευτική βρίσκονται ανάμεσα στις βιομηχανικές δραστηριότητες εκείνες που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, διαθέτοντας την δυναμική να δημιουργήσει νέες πηγές ανάπτυξης που τώρα μένουν αναξιοποίητες, συμβάλλοντας καθοριστικά προς την κατεύθυνση της οικονομικής ανάταξης.

Και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα μιας πολυσυζητημένης και ενίοτε παρεξηγημένης επένδυσης στον μεταλλευτικό κλάδο στην χώρα μας, αυτή της Ελληνικός Χρυσός στην ΒΑ Χαλκιδική. Την ξεχωρίζουμε εδώ για τον βασικό λόγο ότι παρά το γεγονός ότι έχει πολεμηθεί έντονα και ότι ακόμα δεν έχει μπει σε τροχιά πλήρους ανάπτυξης, έχει παρόλα αυτά δημιουργήσει ένα σημαντικό θετικό αποτύπωμα μέσω των επενδύσεών της στην ελληνική οικονομία και την τοπική κοινωνία.

Για την ακρίβεια, έχει υλοποιήσει μια επένδυση της τάξης των 2,1 δισ. δολαρίων μέχρι σήμερα, απασχολώντας σήμερα 1.650 εργαζομένους, με προοπτική δημιουργίας 5.000 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας κατά το στάδιο πλήρους ανάπτυξης του επενδυτικού της σχεδίου. Παράλληλα, έχει συνεισφέρει 375 εκατ. ευρώ σε έσοδα για το κράτος από φόρους και εισφορές (2012-2019), με το ύψος των δαπανών της προς Έλληνες προμηθευτές για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών να ανέρχεται στα 892 εκατ. ευρώ για το ίδιο διάστημα, έχοντας παράλληλα προχωρήσει σε εξαγωγές ύψους 747 εκατ. ευρώ.

Η συνεισφορά της Ελληνικός Χρυσός στην τοπική οικονομία της περιοχής όπου δραστηριοποιείται παραγωγικά παραμένει ουσιαστική, καθώς εννέα στους δέκα εργαζόμενους προέρχονται από τον Δήμο Αριστοτέλη. Η εταιρεία μέχρι σήμερα έχει καταβάλλει 348 εκατ. σε μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές, 22 εκατ. σε πρωτοβουλίες και δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και 130 εκατ. σε τοπικούς εργολάβους και προμηθευτές, ενώ έχει υλοποιήσει σειρά δράσεων για την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό κ.α. Τέλος, σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Η Ελληνικός Χρυσός έχει υλοποιήσει ήδη επενδύσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ σε προηγμένα συστήματα προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.

Πηγή: newsit.gr

Author

Share