Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Πού κατέληξαν οι «27» για την διάρκεια του πιστοποιητικού εμβολιασμού

Author

Categories

Share

Οι περιορισμοί στα ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια και να μην υπονομεύουν τη σημασία της ενιαίας αγοράς. Σε αυτό συμφώνησαν οι ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα συμπεράσματα που αφορούν την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19.

Τα συμπεράσματα δημοσιοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της σχετικής συζήτησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Πέμπτης, 16.12.2021, στις Βρυξέλλες.

Τι συζητήθηκε για την πανδημία και την μετάλλαξη Όμικρον

Στα συμπεράσματα για το θέμα της πανδημίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά την ταχεία έγκριση των αλλαγών στο πλαίσιο που αφορά τα ταξίδια εντός της ΕΕ και από τρίτες χώρες και παραπέμπει στην Κομισιόν για τη συνέχιση της διαδικασίας για καθορισμό της περιόδου εγκυρότητας του ψηφιακού πιστοποιητικού.

Η σύνοδος ξεκίνησε με το ζήτημα του συντονισμού απέναντι στην πανδημία και συνεχίστηκε με την συζήτηση των αυξημένων τιμών της ενέργειας σε όλη την ΕΕ.

Με βάση το κείμενο των συμπερασμάτων και αναφορικά με τους εμβολιασμούς, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε την επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης στην ΕΕ και τον αντίκτυπο της εμφάνισης της νέας παραλλαγής ανησυχίας, της Όμικρον. Επαναλαμβάνει ότι ο εμβολιασμός είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η προώθηση του εμβολιασμού για όλους και η χορήγηση των ενισχυτικών δόσεων είναι ζωτικής και επείγουσας σημασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, παραμένει κλειδί να ξεπεραστεί η διστακτικότητα έναντι των εμβολίων. Εκτός από τον εμβολιασμό, θα πρέπει να προχωρήσει η εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τις θεραπείες κατά του COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των κοινών προμηθειών.

Η συνεργασία

Για τον συντονισμό λέει ότι απαιτούνται συνεχείς συντονισμένες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των εξελίξεων, στη βάση των καλύτερων διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τυχόν περιορισμοί βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια και δεν υπονομεύουν την λειτουργία της ενιαίας αγοράς ή δεν παρεμποδίζουν κατά δυσανάλογο τρόπο την ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ των κρατών μελών ή τα ταξίδια προς την ΕΕ.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά την ταχεία έγκριση της αναθεωρημένης σύστασης του Συμβουλίου για την ασφαλή ελεύθερη κυκλοφορία και της αναθεωρημένης σύστασης του Συμβουλίου για τα μη ουσιώδη ταξίδια προς την ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει τη σημασία μιας συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά την εγκυρότητα του ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού της ΕΕ κατά του COVID-19 και σημειώνει το γεγονός ότι η Επιτροπή θα εγκρίνει κατ` εξουσιοδότηση πράξη για το θέμα αυτό.

Για τη διεθνή συνεργασία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η πανδημία θα ξεπεραστεί μόνο μέσω της παγκόσμιας συνεργασίας στη βάση της εμπιστοσύνης και της αμοιβαίας βοήθειας. Σε αυτό το πλαίσιο, επαινεί τη Μποτσουάνα και τη Νότιο Αφρική για την επαγρύπνηση και τη διαφάνεια στον εντοπισμό, την αλληλουχία και την αναφορά της πιο πρόσφατης παραλλαγής που αποτελεί ανησυχία Όμικρον με τέτοια ταχύτητα, και τονίζει τη σημασία της αναβάθμισης της παγκόσμιας ικανότητας για γωνιδιακή αλληλούχηση.

Να… τρέξει ο εμβολιασμός

Όπως προστίθεται, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να διαδραματίσει τον ρόλο της στην επίτευξη του παγκόσμιου εμβολιασμού. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος δωρητής και εξαγωγέας στον κόσμο. Θα συνεχίσουμε να εξάγουμε και να μοιραζόμαστε δόσεις εμβολίων και βοηθητικά υλικά, και θα ενισχύσουμε την υποστήριξή μας στις χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, ιδίως στην Αφρική, τόσο συνεχίζοντας να παρέχουμε στήριξη στο μηχανισμό COVAX όσο και σε διμερή βάση, σε συνεργασία με τους εταίρους, αναφέρεται.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι φραγμοί στη διάθεση για κοινή χρήση και διαχείριση των εμβολίων, και προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια στην παγκόσμια κυκλοφορία των εμβολίων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τη στήριξη προς τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες, να συνεχίσει τη συνεργασία με τους κατασκευαστές και να ενισχύσει τον συντονισμό με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον COVAX και άλλους εταίρους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο να παρακολουθήσει την εκπλήρωση των δεσμεύσεων για εμβόλια με κάθε διαφάνεια και να επανέλθει στο θέμα καταλλήλως.

Ακόμη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας την 1η Δεκεμβρίου 2021 για έναρξη μιας παγκόσμιας διαδικασίας σύνταξης και διαπραγμάτευσης σύμβασης, συμφωνίας ή άλλου διεθνούς μέσου για πρόληψη, ετοιμότητα και ανταπόκριση στις πανδημίες, με προοπτική υιοθέτησης κάτω από το Άρθρο 19, ή βάσει άλλων διατάξεων του συντάγματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας όπως θεωρηθεί κατάλληλο από το διακυβερνητικό διαπραγματευτικό σώμα.

Φάκελος μεταναστευτικό

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επαναλαμβάνουν ότι «καταδικάζουν τις προσπάθειες τρίτων χωρών να εργαλειοποιήσουν τους μετανάστες για πολιτικούς σκοπούς», σύμφωνα με τα συμπεράσματα που υιοθέτησαν για την εξωτερική πτυχή του μεταναστευτικού.

Ειδικότερα, στα συμπεράσματά τους οι «27» υπογραμμίζουν την ανάγκη να αναπτυχθούν τα κατάλληλα «εργαλεία» για να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Αυτό «απαιτεί ταχεία εργασία για την πρόταση για μέτρα κατά των φορέων μεταφορών που διευκολύνουν ή εμπλέκονται σε εμπορία ανθρώπων ή λαθρεμπορία μεταναστών σε σχέση με παράνομη είσοδο στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αναφέρουν.

Τι ζητούν οι «27»

Επιπλέον, οι «27» καλούν το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας, για την υποστήριξη των κρατών-μελών που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των συνοριοφυλάκων και της εναέριας επιτήρησης.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούν την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο μαζί με τα κράτη μέλη, να διασφαλίσουν ότι τα πρόσφατα σχέδια δράσης για τις χώρες προέλευσης και διέλευσης γίνονται λειτουργικά και υλοποιούνται χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, σε συνεργασία με τις χώρες εταίρους. Υπό αυτό το πρίσμα καλούν την Επιτροπή «να διασφαλίσει ότι προσδιορίζεται και κινητοποιείται επαρκής χρηματοδότηση, χωρίς καθυστέρηση για ενέργειες που σχετίζονται με τη μετανάστευση σε όλες τις διαδρομές, σύμφωνα με τις αυξημένες φιλοδοξίες της ΕΕ».

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία μιας πιο ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών και καλεί την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο, μαζί με τα κράτη-μέλη να αναλάβουν γρήγορα δράση για να εξασφαλίσουν αποτελεσματικές επιστροφές από την ΕΕ στις χώρες προέλευσης.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ – ΜΠΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πηγή: newsit.gr

Author

Share