Στοίχημα για την κυβέρνηση η προσέλκυση επενδύσεων

Author

Categories

Share

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης χθες (24.11.2021) τόνισε μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, ότι «αυτή τη στιγμή η οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης και όχι ανάπτυξης, καθώς θα μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη όταν το ΑΕΠ ξεπεράσει το επίπεδο του 2019».

Και η επισήμανση αυτή είναι απόλυτα ορθή και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που στο Μέγαρο Μαξίμου ανησυχούν για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας. Θέλουν να φτιάξουν τις βάσεις εκείνες που θα προσελκύσουν επενδύσεις και έτσι θα στηρίξουν μία βιώσιμη ανάπτυξη σε βάθος χρόνου.

Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Ανάπτυξης, που ως στόχο έχουν εκτός των άλλων να χτυπήσουν την μάστιγα που λέγεται πολυνομία και γραφειοκρατία.

Είναι κοινό μυστικό εξάλλου ότι το μεγάλο πρόβλημα που αποθαρρύνει τις επενδύσεις είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σταθεροί κανόνες, ενώ η γραφειοκρατία λειτουργεί ανασταλτικά για τους υποψήφιους επενδυτές.

Δεν είναι τυχαία εξάλλου η δήλωση – καμπανάκι για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας, από τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, έναν άνθρωπο που έχει ανέβει τον επιχειρηματικό στίβο σκαλί σκαλί από το μικρότερο έως το μεγαλύτερο. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε «χρειαζόμαστε μεγέθυνση των επιχειρήσεων για να σταθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να είναι ανταγωνιστικές».

Οι νομοθετικές παρεμβάσεις έχουν ως στόχο να παραμερίσουν και να περιορίσουν όλες αυτές τις παθογένειες του ελληνικού δημοσίου, ανοίγοντας τον δρόμο για να έρθουν πραγματικά σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις διατάξεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, μειώνεται στις 60 μέρες η εκκαθάριση των αιτήσεων και στις 100 μέρες η υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων, όταν μέχρι πρόσφατα χρειαζόταν μέχρι και 2,5 χρόνια ώστε τα επενδυτικά σχέδια να μπουν στις ράγες και πολλές φορές, όταν ένα σχέδιο εγκρινόταν το είχε ξεπεράσει η πραγματικότητα και δεν υλοποιούνταν.

Ο νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου. Σύμφωνα με αυτόν οι διαδικασίες για τις ιδιωτικές επενδύσεις επιταχύνονται με νέο πληροφοριακό σύστημα, ενώ όλα τα επενδυτικά σχέδια άνω των 700.000  ευρώ θα ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές.

Παράλληλα σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, με τον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, μηδενίζεται η ενίσχυση στην Αττική και δίδονται θεαματικές αυξήσεις στις περιφέρειες. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να λάβουν επιχορηγήσεις έως και 70%.

Να σημειωθεί ότι με βάση τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, προβλέπεται η δημιουργία 13 ειδικών καθεστώτων ενισχύσεων, τα οποία προβλέπουν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων αλλά και τις μορφές των κινήτρων που θα χορηγούνται:

 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων: Σκοπός του εν λόγω καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, τη χρήση τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0» και αναβαθμίζουν τις σχετικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.
 2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων: Αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν δραστηριότητες στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθετούν τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών μονάδων.
 3. «Νέο Επιχειρείν»: Ενισχύονται νέοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας και η κάλυψη δαπανών σύστασης των εταιρειών, ερευνητικών δραστηριοτήτων αλλά και δαπανών υλοποίησης αρχικών επενδύσεων.
 4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης: Υπάγονται επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης με στόχο τη στήριξη της απασχόλησης και ανάπτυξης των περιοχών που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.
 5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία: Στόχος του καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν την έρευνα και προωθούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών που βελτιώνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες και καθιστούν την παραγωγή αποδοτικότερη.
 6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία: Ενισχύονται επιχειρηματικές δραστηριότητες της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και της αλιείας.
 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα: Υπάγονται επενδυτικά σχέδια που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων για τα οποία θεσπίζεται ειδικό καθεστώς, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια: Παρέχονται κίνητρα σε επιχειρήσεις που στοχεύουν στη διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού με την εξαγωγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους.
 9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων: Σκοπός του καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως τη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της επικράτειας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.
 10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Στοχεύει στην ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων που αφορούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.
 11. Μεγάλες επενδύσεις: Αφορά μεγάλα επενδυτικά σχέδια σε κλάδους της οικονομίας με σημαντικές επιδράσεις στις τοπικές οικονομίες.
 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας: Σκοπός είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στους κλάδους που αποτελούν ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, προκειμένου να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας, να βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών, να καθίσταται αποτελεσματικός ο συντονισμός της προμηθευτικής αλυσίδας και να διαμορφώνονται όροι ενίσχυσης της εξωστρέφειας.
 13. Επιχειρηματικότητα 360°: Αφορά επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον αναπτυξιακό νόμο πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα. Πρόκειται για αρχικές επενδύσεις και ενισχύονται πρόσθετες δαπάνες προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

Στρατηγικές επενδύσεις

Ειδικό βάρος δίνει η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις, με τον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, να εκφράζει τη βεβαιότητα πως θα φέρει στη χώρα μεγάλες επενδύσεις.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο προκρίνονται οι ιδιωτικές επενδύσεις και παρέχεται, σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου, ευελιξία των διαδικασιών ως προς την αξιολόγηση των επενδύσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πηγή: newsit.gr

Author

Share