Σβήνονται τα πρόστιμα από παράταση που δόθηκε το 2016 αλλά… ξέχασαν να την νομοθετήσουν

Author

Categories

Share

Η επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων το 2016, αποτελεί πιθανότατα μία περίτρανη απόδειξη, για το πως το επίσημο κράτος αντιμετωπίζει τους πολίτες.

Πρόκειται για την γνωστή υπόθεση που η τότε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών το 2016, έδωσε μία ολιγοήμερη παράταση – όπως άλλωστε γίνεται συχνά – την προθεσμία για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων που αφορούσε το έτος 2014. Για να επικυρωθεί όμως αυτή η απόφαση απαιτούσε και νομοθετική ρύθμιση, πράγμα που δεν έγινε ποτέ, με αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα σε αυτούς που κατέθεσαν συγκεντρωτικές στο διάστημα της παράτασης.

Έτσι με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, διαγράφονται τα πρόστιμα ου είχαν επιβληθεί στα τέλη του 2020 σε χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες για εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων του 2014 το διάστημα μεταξύ 21 και 25 Ιανουαρίου 2016 προχωρούν οι Εφορίες. Τα πρόστιμα διαγράφονται για όσους είχαν υποβάλει τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών το συγκεκριμένο διάστημα ενώ τυχόν καταβληθέντα ποσά, αφού συμψηφισθούν με βεβαιωμένες οφειλές, επιστρέφονται.

Αναλυτικά οι οδηγίες της ΑΑΔΕ

Πιο συγκεκριμένα με εγκύκλιό του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ δίνει οδηγίες στις Δ.Ο.Υ. για την ακύρωση των προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του 2014 που υπεβλήθησαν από 21.1.2016 έως και 25.1.2016. Ειδικότερα:

  1. Πράξεις επιβολής προστίμου, που έχουν εκδοθεί και αφορούν εκπρόθεσμη υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών για το ημερολογιακό έτος 2014, κατά το χρονικό διάστημα από 21.1.2016 έως και 25.1.2016, ακυρώνονται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 56 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, οι οποίες προστέθηκαν με το άρθρο 78 του ν. 4764/2020.

  2. Κατ’ εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ελεγκτικού κέντρου που εξέδωσε την προαναφερόμενη πράξη επιβολής προστίμου ή σε περιπτώσεις κατάργησης ή αναστολής λειτουργίας της Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας υποδοχής, ακυρώνει την εν λόγω πράξη, οίκοθεν ή έπειτα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου σε περίπτωση που τα ως άνω πρόστιμα έχουν επιβληθεί κατόπιν έκδοσης εντολής ελέγχου ορθής τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, εκδίδοντας σχετική απόφαση, ανεξαρτήτως υποβολής ή μη από τον φορολογούμενο ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή προσφυγής του στα Διοικητικά Δικαστήρια κατόπιν απόρριψης της ως άνω ενδικοφανούς προσφυγής του και αποστέλλει σχετική ενημέρωση στη θυρίδα του στην προσωποποιημένη πληροφόρηση περί της ακύρωσης του προστίμου. Τυχόν καταβληθέντα ποσά, αφού συμψηφισθούν με βεβαιωμένες οφειλές, επιστρέφονται.

  3. Σε περίπτωση που εκκρεμεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ελεγκτικού κέντρου, ο οποίος ακύρωσε την πράξη επιβολής προστίμου, ενημερώνει σχετικά την εν λόγω Υπηρεσία και η ενδικοφανής προσφυγή δεν εξετάζεται.

  4. Σε περίπτωση που εκκρεμεί προσφυγή του φορολογούμενου ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ελεγκτικού κέντρου, ο οποίος ακύρωσε την πράξη επιβολής προστίμου, ενημερώνει σχετικά τα εν λόγω Δικαστήρια προς εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 142§1 του ν. 2717/1999 (Κωδ. Διοικ. Δικ.).

Πηγή: newsit.gr

Author

Share